LAN RỪNG XUỐNG PHỐ LUÔN MONG MUỐN ĐEM LẠI NHỮNG CÂY GIỐNG CHUẨN, KHỎE , GIÁ HỢP LÍ NHẤT ĐẾN MỌI NGƯỜI, RẤT MONG ĐƯỢC SỰ GÓP Ý CHÂN THÀNH CỦA MN .
MỜI CẢ NHÀ THAM KHẢO THÊM KÊNH CHIA SẺ , GIAO LƯU LAN
__

__

source