VNSports #VietnamSports #ĐTVN AFC: Không có cửa vượt qua Hải Quế, báo Trung Quốc: Việt Nam khiến Trung Quốc bẽ mặt …

source