Cộng đồng mạng đóng góp cho Phil Dong:
1. GoFundMe
2. PayPal.Me/phildongyoutube hay [email protected]
3. e – Transfer ( Canada ) : [email protected]
4. Bank Daft, Cheque : To Phillip Dong ( PO Box : 15026 Seven Oaks, Abbotsford, BC, Canada V2S 8P1)
—————————-
Liên hệ Phil Dong :
PO Box : 15026 Seven Oaks, Abbotsford, BC, Canada V2S 8P1
Email : [email protected]
—————————–
Đăng ký kênh mới của Phil Dong đề phòng sập kênh này

———————–
Join this channel to get access to perks:

————————–
Đăng ký miễn phí để nhận video livestream mới nhất:
Kênh Phil Dong
Kênh Phil Dong Bác Hù
—————————
#phildong
#phildongmoinhat
#phildongyoutube
#phildongbinhluan
#phildongphantich

source