Phí ship mặc định 30k. 2 đơn bao ship hoặc ck trước cũng bao ship.

source