Phí ship tính theo bưu điện. Cọc 50k nhé. .

source