VF Tonight | Sinh viên bỏ học phản đối chính phủ không hành động đủ để ngăn chận bạo lực súng đạn | 5/27/22
#Vietface #VFTV #TinTuc

1- Người biểu tình cầm hình ảnh các nạn nhân
bên ngoài đại hội NRA ở Texas
2- Miền Tây Hoa Kỳ đối mặt nguy cơ cúp điện cao
khi California tiếp tục hạn hán
3- Người tiêu dùng chưng diện trở lại,
tăng doanh thu cho các tiệm như Macy’s và Ulta

source