Trại giam Thủ Đức (Z30D) là địa điểm giáo dục, giúp đỡ những phạm nhân nước ngoài sửa chữa sai lầm, tu dưỡng bản thân …

source