Today, our livestream host will provide some information which can be useful for your upcoming trip to attend the in-person NLG classes in Malaysia. Join us to hear more about these tips.

Hôm nay người dẫn chương trình, MC Isabella Ha sẽ chia sẻ một số thông tin hữu ích và gợi ý liên quan đến Malaysia. Mời quý vị cùng lắng nghe để hiểu rõ hơn và có thể chuẩn bị tốt cho chuyến đi sắp tới.
———————————————————
Facebook:
Youtube:
Groups:
Telegram toàn cầu:
Website:

source