Today, our host – Isabella Ha, will update you with information about the upcoming offline Level 3 and Level 4 in the United States and Malaysia. Join us to know more about class registration process. Ko

Hôm nay, MC Kiều Anh sẽ cập nhật tới quý vị các thông tin các Lớp 3 và Lớp 4 dạy trực tiếp sắp tới tại Hoa Kỳ và Malaysia. Mời quý vị đón xem để được hướng dẫn về phần đăng ký ghi danh.
———————————————————
Facebook:
Youtube:
Groups:
Telegram toàn cầu:
Website:

source