Facebook của mình:
Mình Nhận Cày Thuê Anh Em inbox cho mình
Jalo:0352925417
Donate MoMo: 0352925417
Số Tài Khoản ATM: 1017873342
Anh em Yêu Quý Mình Thì Cho Mình 1 Ly Cà Phê Hoặc Gói Mì Qua Số Tài khoản đó Nhé

source