Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan tuyên bố rằng, Washington đang gấp rút hoàn thành danh sách các vũ khí mong muốn …

source