Nga đang khẩn trương tăng cường quân sự tại miền Đông U Cà trong những ngày qua, phản ánh sự thay đổi chiến lược trong …

source