Cài đặt giảm giá phí vận chuyển (freeship) và trang trí gian hàng là hai tính năng mới được ra mắt của Tiki. Sử dụng 2 tính năng …

source