Mn có video muốn đc đăng lên thi liên hệ -Gmail: [email protected] #ĐTVN #TDT21 #BTD04.

source