Đang loay hoay đi tìm việc bỗng được giới thiệu công việc sang Campuchia với mức lương vài ngàn USD/tháng. Việc nhẹ, lương …

source