#TiệmVàngKimHươngDinh
𝗧𝗶𝗲̣̂𝗺 𝗰𝗵𝗶̉ 𝗰𝗵𝗶̣𝘂 𝘁𝗿𝗮́𝗰𝗵 𝗻𝗵𝗶𝗲̣̂𝗺 𝗗𝘂𝘆 𝗻𝗵𝗮̂́𝘁 𝟭 𝘀𝗼̂́ 𝐭𝗮̀𝐢 𝐤𝐡𝐨𝗮̉𝐧
𝐒𝐓𝐊: 07.39.39.79.79.79
💎 ℕ𝕘𝕒̂𝕟 ℍ𝕒̀𝕟𝕘 : 𝕊𝕒𝕔𝕠𝕞𝕓𝕒𝕟𝕜 💎
𝐂𝐡𝐮̉ TK : CÔNG TY TNHH Vàng bạc Đá quý KIM HƯƠNG DINH
👉❌𝐜𝗼̀𝐧 𝐥𝗮̣𝐢 𝐭𝗮̂́𝐭 𝐜𝗮̉ 𝐜𝗮́𝐜 𝐭𝗮̀𝐢 𝐤𝐡𝐨𝗮̉𝐧 𝐤𝐡𝗮́𝐜 đ𝐢𝗲̂̀𝐮 𝐥𝗮̀ 𝐠𝐢𝗮̉ 𝐦𝗮̣𝐨 𝐭𝐢𝗲̣̂𝐦 𝐬𝗲̃ 𝐤𝐡𝗼̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝗶̣𝐮 𝐭𝐫𝗮́𝐜𝐡 𝐧𝐡𝐢𝗲̣̂𝐦, 𝐤𝐡𝗮́𝐜𝐡 𝐲𝗲̂𝐮 𝐯𝐮𝐢 𝐥𝗼̀𝐧𝐠 𝐤𝐢𝗲̂̉𝐦 𝐭𝐫𝐚 𝐤𝗶̃.
🍀 𝗞𝗵𝗮́𝗰𝗵 lẻ 𝗰𝗵𝗼̂́𝘁 đ𝗼̛𝗻 𝘃𝘂𝗶 𝗹𝗼̀𝗻𝗴 𝗰𝗵𝘂̣𝗽 𝗺𝗮̀𝗻 𝗵𝗶̀𝗻𝗵 𝗹𝗮̣𝗶 𝗴𝘂̛̉𝗶 𝘃𝗮̀𝗼
👉👉👉 Zalo 0918345567 hoặc gọi trực tiếp

source