VNEWS – Thời Sự Quốc Tế Tối 8/12. Ông Biden Nhắc Đồng Minh “Cảnh Giác” Sau Thượng Đỉnh Nga – Mỹ Trong phiên đối thoại …

source