VNEWS – Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Tên lửa và pháo đã tấn công 583 khu vực tập trung binh lính và thiết bị …

source