Thời Sự Quốc Tế Mới Nhất Sáng Ngày 12 Tháng 06 Năm 2020 ———————————————————– Đôi lời về 2 cuốn …

source