VNEWS – Duma Quốc gia Nga hiện đang xem xét khả năng áp lệnh cấm trao đổi tù binh đối với những người lính từng cố thủ tại …

source