Thời sự quốc tế 5/8 | Đài Loan tập trận thực chiến với tên lửa chống giáp | FBNC NHẬT LÊN KẾ HOẠCH LẮP TÊN LỬA GẦN ĐÀI …

source