Thời sự quốc tế 20/12, Mỹ sẵn sàng giao khí tài uy lực giúp Ấn Độ phủ đầu Trung Quốc BỘ ĐÔI TÀU SÂN BAY TRUNG QUỐC …

source