Do đồng stablecoin UST bị mất neo giá 1 USD nên đồng token LUNA (dự án Terra) đã mất gần như toàn bộ giá trị và giảm về tiệm cận 0. LUNA từng là 1 dự án thành công với hệ sinh thái khổng lồ và vốn hóa top 10 thị trường, nhưng giờ những gì còn lại chỉ là cát bụi. Câu chuyện này còn liên quan mật thiết đến vấn đề niềm tin trên thị trường crypto, mà Nhật Hoài sẽ bàn trong video này.
#LUNA #Terra #UST
============
🚀Mở TK Bybit làm nhiệm vụ nhận thưởng đến 1230 USDT:
============
Bob Volman Price Action:
Hướng Dẫn Trade Coin Cơ Bản:
Tâm Lý Giao Dịch:
============
🚀TikTok:
🚀Facebook:
🚀Fanpage:
🚀Telegram:
🚀TradingView:

source