Trong video này mình hướng dẫn cả nhà tạo Anki flashcards để học từ vựng khá fancy. Có đầy đủ hình ảnh , âm thanh …

source