🍓Kênh Tâm sự:
🍓Donate thông qua các kênh này nhé:
1. Playerduo:
2. Wescan:
3. Momo: 0333 849 036
4. BIDV: 2601 0000 971 439

🍅 Trở thành thành viên của Gia đình Eoli tại đây nhé:
👉 Group Facebook || Gia đình Eoli ||
👉 Fanpage Facebook || Minh Trọng – Chọng eoli ||

🍓 Link viết thú tội:
🍓 Link viết Kỉ niệm đáng nhớ:
🍓 Link viết Việc tốt:

00:00 Intro
2:09 Talkshow Ăn gà ủ muối dai quá gãy cả răng
6:04 Mưa to quá lụt hết luôn rồi
7:25 Review chi tiết nút bạc Youtube
22:50 Đúng mấy thằng có người yêu hay vầy lắm
37:16 Yêu xa có nên hay không ???

Tags: minh trọng, chọng eoli, đố vui, phòng thú tội, thú tội, cuộc gọi đêm, talkshow, ghép đôi, livestream, streamer

Music intro: ” TheFatRat & Anjulie – Close To The Sun ”

#minhtrong #chongeoli #livestream

source