#3DHTM
Tải miễn phí cây xăng 3D tuyệt đẹp
cho phim hoạt hình iclone 7 và iclone 8
Linh tải xuống:
Chúng Tôi chuyên Cung Cấp Các Phần Mềm & Các plugin
để làm phim hoạt hình 3D & 2D như sau:
1: iclone 7.9 & iclone 7.8 { làm phim 3D }
2: Cratoon animator v4.5 { làm phim 2D }
3: Tất các các Plugin Motion Studio Mocap cho con người
và theo từng công việc hay các trò chơi mà bạn đang cần làm.
4: Tất cả các gói tài nguyên Resource Pack làm phim 3D & 2D
cho iclone 7 và Cratoon animator v4
5: các plugin Motion live Mocap cho iclone 7.9 và Cratoon animator v4.5
– Và Nhận Cài Đặt Phần Mềm + Plugin Như Trên Cho Máy Tính
– Các Bạn Liên Lạc Theo Số Điện Thoại Bên Dưới Cùng Mô Tả
*: Học Làm Phim Hoạt Hinh 3D Bằng iclone 7,và Phim Hoạt Hình 2D Bằng Cratoon Animator 4.
*: Liên Hện Hotline: 0945364537
*: email: [email protected]
#: Facebook Hoàng Tú Minh:

source