Phần mềm OBS hoàn toàn miễn phí giúp bạn quay phim từ nhiều nguồn thành file video với cách định dạng khác nhau: MKV, MP4…
Video hướng dẫn cách thiết lập quay video màn hình máy tính kết hợp hình ảnh từ webcam.
Từ đó xuất video theo nhiều định dạng khác nhau.

source