Chào các bác! video này Việt sử dụng Mixer Yamaha G4 thu âm quay video trên điện thoại, khi mà các bác không muốn …

source