Street Dance Việt Nam là chương trình thực tế dựa trên format của Street Dance of China với sự tham gia của 4 đội trưởng: Kay …

source