======================================================================
– Link Nhạc:
– Link DONATE :
– Link Facebook :
– Group:
– Đít Code:
=====================================================================
* Rank Fan: Để lên rank anh em cần xem đủ thời lượng nhé!
+ Đất: 0h – 15h
+ Đá: 15h – 40h
+ Than: 40h -80h
+ Đồng: 80h – 140h
+ Sắt: 140h – 240h
+ Vàng: 240h – 400h
+ Lưu Ly: 400h – 650h
+ Đá Đỏ: 650h – 1.000h
+ Lục Bảo: 1.000h – 1.500h
+ Kim Cương: 1.500h – 2.400h
+ Hắc Diện Thạch: 2.400h – 3.400h
+ Bedrock ( Fan Cứng) : 3.400h +

source