Bác nào có nhu cầu alo trực tiếp cho em nhé.
Thanks.👍👍🤝🤝

source