Trong VIdeo Này Mình Sẽ Chia Đến Các Bạn Shipper Mới Khi Nhận Được Các Đơn Hàng Yêu Cầu Mua Đồ Trên App Làm Sao …

source