Chính quyền Kiev hứa “làm đủ mọi cách” để bảo vệ vùng Donbass ở miền đông Ukraina; Chi nhánh Matxcơva của Chính Thống …

source