Tự nhiên mình muốn thử nên có cái stream này :)) Lần đầu tiên stream nên chắc vẫn còn giật, lag, mọi người thông cảm hen

source