Phần mềm tối ưu cắt nhôm và kính Chia sẻ miễn phí cho Anh em làm nghề nhôm kính
Link Hướng dẫn cài đặt và phần mềm:
Link dowload:

source