Phần mềm MES arc.Lite của Arcstone
– Áp dụng cho các doanh nghiệp SME muốn bắt đầu số hóa quy trình sản xuất với chi phí thấp.
– Hoàn toàn miễn phí, không giới hạn thời gian, số lượng người dùng
– Cung cấp các modun cơ bản nhưng thiết yếu trong quản lý sản xuất:
Quản lý kho (Inventory)
Số hóa quy trình sản xuất (Workflow builder)
Quản lý đơn hàng và lên lệnh sản xuất ( Workorder Management)
Lên lịch sản xuất (scheduler)
Thu thập dữ liệu sản xuất ( Workstation)
Các bảng biểu, báo cáo có sẵn ( Simple dashboard, reports)
– Cài đặt đơn giản, nhanh chóng
– Sử dụng nền web nên có thể truy cập mọi nơi, mọi thiết bị hỗ trợ web browser.

source