Phần mềm quản lý nhà hàng, cà phê, karaoke… miễn phí không giới hạn chức năng và thời gian – Chịu Chia Sẻ
__________________________________
Link download phần mềm:
Video hướng dẫn:

Giới thiệu cả nhà, phần mềm quản lý nhà hàng, quán nhậu, cà phê, karaoke, bi.a… hoàn toàn miễn phí, những quán có mô hình vừa và nhỏ, có thể tải bản này về sử dụng, tiết kiệm chi phí, đặc biệt phần mềm rất dễ sử dụng, được hỗ trợ miễn phí, và không hạn chế thời gian cũng như tính năng sử dụng…

#phần_mềm_quản_lý

source