chia sẻ cho các bạn mới mở dịch vụ kinh doanh nhà hàng , bán lẻ một phần mềm đầy đủ tính năng nhất và hướng dẫn sử dụng chi tiết. hơn nữa đây là phần mềm mình chia sẻ free cho các bạn.
link download:

source