Đăng ký và xem tại đây: /
Ông Ngô Kỷ đào xới những góc khuất cộng đồng Việt, đả kích tất tần tật các dân cử gốc Việt
#phobolsatv #NgoKy #GocNhinAndrew

source