Ôn thi chứng chỉ hành nghề đấu thầu miễn phí trên Excel

* Một số tính năng của file excel phiên bản 1.5.6:
– Hoàn toàn miễn phí 100%.
– Giống như một bài thi trắc nghiệm trên các phần mềm.
– Sử dụng bộ câu hỏi mới nhất được bạn hành.
– Chức năng bật/tắt gợi ý câu trả lời.
– Chức năng hiện/ẩn các câu trả lời bị sai hoặc chưa trả lời.
– Thời gian làm bài và kết thúc làm bài.
– Hiện kết quả sau quá trình làm bài.
* Một số tính năng sẽ có cho phiên bản sắp tới (1.8.0):
– Các tính năng sẽ được giữ nguyên theo phiên bản 1.5.6.
– Giảm bớt công thức, tăng độ nhanh của file.
– Giao diện có thể tùy chỉnh được màu sắc.
– Chỉnh sửa các lỗi khác.
– Có thể sử dụng trên excel từ 2010 trở lên.
* Link tải file excel:

source