Truy cập trang này để đăng ký và nhận key:
Miễn phí phần mềm Seagate File Recovery Premium – Phần mềm khôi phục dữ liệu xịn của Seagate

source