Ooh! Tớ mê trang điểm quá trời! Môi và mắt và da! xong! Khoan. Kate làm gì với đồ trang điểm của cậu ấy kia? Cẩn thận…vẽ một …

source