Mẫu câu Có thể – Cần trong tiếng Nhật] Học tiếng nhật không khó, chỉ cần bạn có niềm đam mê với nó, chịu khó luyện tập mỗi …

source