Đăng ký và xem tại đây: /
LIVE: Thủ tướng VN Phạm Minh Chính phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược & Quốc tế (CSIS)
#phobolsatv #PhamMinhChinh #CSIS

source