Hướng dẫn cách live stream 4k trên youtube trên máy tính không cần Capture card

Xem thêm về thông số Chọn cài đặt bộ mã hóa trực tiếp, tốc độ bit và độ phân giải

⚠️⚠️ But Why you should NOT be live streaming in 4k!

source