Kênh Vietnamtoday do nhà báo TRƯỜNG NGUYỄN thành lập vào ngày Thứ Bảy, 3.10.2020 tại vùng cao Tây Bắc, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.
Đây là kênh youtube trải nghiệm của TRƯỜNG NGUYỄN về các lãnh vực văn hóa, xã hội, thời sự qua các vùng miền ở Việt Nam, nhằm vẽ lên bức tranh khác biệt của đất nước trong góc nhìn riêng khách quan, trung thực của một nhà báo.

source