QuýNakrorh#BảoQuý#Lienquan Ngọc Nakroth Đỏ 10v Tỉ Lệ Chí Mạng Tím 7v Hút Máu 3v TĐ TC Xanh 10v Công Vật Lý Xuyên …

source