Support the stream:
Link FB:
Link Tiktok:
Link Fan Page:
Link Group FB:
Link Discord:
Link Ủng hộ:
Vietin Bank: 106873527923
ID Nimo: 209541641
Giờ live của mình:
* 15h-17h: Liên quân Mobile trên nền tảng Youtube (Phát sao bao uy tín)
* 19h-21h: Liên Quân Mobile (Giải DRC)

source