nếu hay nhớ suberibe +line và comment dưới bài viết nhé.
lưu ý: mn người đăng nhập vào hana xong nhớ đăng xuất các acc ra khỏi Facebook

source