Làm sao bóng đá Việt Nam vô địch đc? Làm sao để trẻ trâu hết chửi trọng tài? 9h30 tối nay, serie Dưa Leo Podcast tối CN hàng tuần sẽ bàn về vấn đề này.

Donate qua m.o.m.o 0932539510

source